Zde najdete vždy na konci týdne souhrn probraného učiva v daném týdnu. Budete tak mít možnost doplnit učivo v době nemoci vašeho dítěte

_______________________________________________________________________________

5.11. - 9.11.

ČJ - 36/1

      pís. 13


M - 18

      19/5,6


PR - 15

_______________________________________________________________________________

21.10. - 2.11.

ČJ - 35/13

       36/1

       pís. 12


M - 16/14

      17


PR - 14

_______________________________________________________________________________

22.10. - 26.10.

ČJ - 32/1

       34/5d, 8d

       35/13a

      pís. 12- 2 řádky


M- 14, 15, 16/10, 12, 13

     stále opakovat počítání do 20 s přechodem přes desítku

     procvičovat typy příkladů, které jsou na str. 14-16


PR  12+ 13 bude opakování

_______________________________________________________________________________

15.10. - 19.10.

ČJ - 28/2

       30/3

       33/3 umět abecedu do 25.10.

pís.  10, 11


M -  12/3

       13/6

        14/1


Pr-   10,11 - znát - bude opakování

_______________________________________________________________________________

8.10 - 12.10.

ČJ - 21/5, 7

       24/1, 2

       25/5

       pís. 8, 9


M - 10, 11, 12/1

      stále procvičovat odčítání do 20 s přechodem přes desítku /s rozkladem/


Pr - 10

_______________________________________________________________________________

1.10 - 5.10.

ČJ - 17/1, 2, 3

       18/1 napsat nadpis, spisovatele, 1. sloku

        19/2, 22/5

       pís. 6/ sedm řádek

              7, 8/ pět řádek


M -  7, 8 , 9, 10


Pr   8,9

_______________________________________________________________________________

24.9. - 28.9.

ČJ - 16/6, 8

       pís. 3-číslice 0-4,

              4, 5 -5 řádek


M - 5/17, 18,

      6, 7/1

      stále procvičovat počítání do 20 s přechodem přes desítku - bez prstů


Pr-


______________________________________________________________________________________________________________________________

17.9. - 21.9.

ČJ - 15/1,2

       16/4

      pís. str. 1, 2,

M - 3/9, 4/12,13, 14, 15-2 sloupečky

      Stále opakovat počítání do 20 s přechodem desítky


Pr - 5, 6

_______________________________________________________________________________

10.9. - 14.9.

ČJ - str. 7,8

            9/1,  12/11


M- 1, 2, 3/8, 10, 11


Pr - 2, 3, 1


AJ:  https://1url.cz/SMrq0


______________________________________________________________________________________________________________________________

3.9. - 7.9.

prosím, procvičujte s dětmi počítání do 20 a psaní / psacím písmem/ podpisu - jméno a příjmení

dále prosím / kdo dosud tak neučinil/ o rozdělení políček v ŽK str. 24 /podle 1. políčka/ a o vyplnění str. 3 v ŽK / celé/ 

____________________________________________________________________________