Zde najdete vždy na konci týdne souhrn probraného učiva v daném týdnu. Budete tak mít možnost doplnit učivo v době nemoci vašeho dítěte.

____________________________________________________________________________

5.2. - 9.2.

ČJ - pís. 10, 11, 12

       slab. 35, 36, 37

Doporučuji během prázdnin pravidelně opakovat psaní a čtení


M -  43, 44, 45 , 46, 47

Doporučuji během prázdnin pravidelně opakovat počítání do 9


PR - 37


AJ -  

pí uč. Švecová
Uč. str. 33-35 (barvy - nově purple, black, white, grey; čísla 1-10; oblečení; písnička My favourite T-shirt)
DÚ: PS: str. 29, pracovní list (čtení slov - oblečení, barvy; vybarvování)
Od 19. 2. bude Aj vždy v pondělí 1. hodinu. 19. 2. nebudu přítomna.


pí uč. Žaludová

Děti by měly mít v prac. sešitě hotovou str.29-nakreslené oblíbené tričko, dále str. 31-vybarvit, spočítat a napsat čísla a doplnit samolepky na straně 33 (samolepky lekce 4, oblečení).

Prosím o opakování čísel 1-10, barev a především oblečení (prac. seš. str. 26), budou z něho zkoušeny hned po prázdninách.

____________________________________________________________________________

29.1. - 2.2.

ČJ - pís. 6, 7, 8, 9

       slab. 30, 31, 32, 33, 34 - jenom číst


M - 39, 40, 41, 42, 43-pero,


PR - 36, 37

       opakování 34-37


____________________________________________________________________________

22.1. - 26.1.

ČJ - pís. str. 3, 4, 5

      slab. 28, 29


M - 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38


PR - 35, 36/1


PČ - na 30.1. přinést 2 kolíčky na prádlo


Anglický jazyk (skupina Z. Švecové)

3. lekce

- v PS: str. 24 (1. cv. - kreslily obrázky dle zadání, 2. cv. - vybarvit dle zadání, 3. cv. vybarvit libovolně, zkoušet hračky pojmenovat)
- nalepily samolepky (str. 25)

Procvičovat následující okruhy (některé děti zatím zvládnout správně ukázat věc na obrázku, pokud slovo slyší, některé již zvládnou samy pojmenovat danou věc):
-pozdravy (hello, good morning, goodbye - používáme na začátku a konci hodiny, zdravíme se navzájem, zdravíme často hlavní postavy z knihy Happy House; např. Good morning Daisy!)
-názvy školních pomůcek (pen, pencil, pencil case, ruler, book, bag)
-čísla 1-10 (počítat postupně od 1 do 10; + navíc i bez ohledu na pořadí)
-hračky (doll, car, train, plane, guitar, drum)
-barvy (red, green, yellow, blue, orange, pink)

Příští týden se budu dětí ptát zejména na slovní zásobu 3. lekce (hračky, barvy) a ohodnotím je známkou.

V 1. pololetí budu hodnotit všechny žáky známkou 1. Známka by měla být především motivační.

Děti mohou procvičovat také online (viz https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1) - procvičování nebude fungovat na mobilních zařízeních (mobil, tablet).

O. Žaludová

Prosím o procvičování barev s dětmi v učebnici na str.24: red-červená, green-zelená, yellow-žlutá, orange-oranžová, pink-růžová, blue-modrá + black-černá, white-bílá. Dále pak oblečení: pracovní sešit str. 26-a hat-klobouk, a  jumper-svetřík, a shoe-bota, a skirt-sukně, a sock-ponožka, a T-shirt-tričko.
Dětem jsem přidala k barvám tuto slovní zásobu: heart-srdce, sun-slunce, sky-obloha, flower-květina, pig-prasátko.Žáci umí počítat do 10 (pracovní sešit str.13) a vyjmenovat hračky (prac. sešit str. 18).


Angličtina
- 26. 1. celá třída pracovala společně
- opakovali jsme: barvy, hračky, čísla 1-10 (písničky, na interaktivní tabuli)
- nově: UČ str. 30-31, 32 (oblečení: T-shirt, skirt, shoes, hat, jumper, socks; písnička Where's my T-shirt?)

___________________________________________________________________________

15.1. - 19-1.

ČJ - pís. 24

      pís. 2 - str. 1, 2

       na 16.1. písanka 2

       slab. 24, 25,26, 27


M - 24, 25, 26,27, 28, 29, 31 modré slun., 32


PR - 34, 35

________________________________________________________________________

8. 1.- 12. 1.

ČJ - pís. 21, 22

    - slab. 20, 21,22

              23 - bal. fial. a růž.


M - 19, 20 slun., 21 kytka

      22 - pero


PR - 33

____________________________________________________________________________

3.1. - 5.1.

ČJ - pís. 20

    slab. 19

M - 17. 18, 19 slun.

PR - 33 úvod / každý člověk je jiný/

____________________________________________________________________________

18.12. - 20.12.

ČJ - pís. 18, 19

      slab. 14, 15, 16, 17, 18, 19,

             pouze číst přes prázdniny / nedoplňovat/ str. 19, 20, 21

      dále doporučuji pravidelně opakovat psaní probraných písmen a číslic

      Prosím, dejte do pořádku probraná/ vystřihaná/ písmena a slabiky

M - 14, 15, 16, 18 - slun.

      doporučuji pravidelně opakovat počítání v oboru 0 - 6

PR - 29, 30, 31

____________________________________________________________________________

11.12. - 15.12.

ČJ - pís. 16, 17

      slab. 11 , 12, 13

             

M - 8, 9, 10, 11, 12


PR - 27, 28/3,4


____________________________________________________________________________

4.12. - 8.12.

ČJ - pís. 14, 15

    - slab. 8, 9,10


M - str. 3, 4, 5, 6 kytka, 7


PR - 27 - povídání o zimě, umět zimní měsíce, cv. 3

____________________________________________________________________________

27.11. - 1.12.

ČJ - pís. 12, 13,

      slab. 5, 6, 7, 8 obě ruce


M - 57 slun., 59 kytka, 60, 61, 62


PR - 25, 26

_____________________________________________________________________________

20.11. - 24.11.

ČJ - pís. 10, 11

       ŽA - str.47

NA 21.11. DONÉST SLABIKÁŘ

       slab. - 3, 4,

M - 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56


PR - 24

_____________________________________________________________________________

13.11. - 16.11.

ČJ - pís. str,7, 8,9

       ŽA 39, 40, 41,42,43, 44, 45,

            46 - číst 

M - str. 44, 4, 46, 47, 48


PR - 23

_____________________________________________________________________________

6.11. - 10.11.

ČJ - pís. str. 4,5,6

      ŽA 35, 36,37, 38, 


M  - str. 39

            40

             41 slun.

             42 slun.

              43 slun.


PR - str. 21

             22 

_____________________________________________________________________________

30.10. - 3.11.

ČJ - pís. str. 3

                  4 - čtyři řádky - do pondělka

                   předepsané v sešitě 512 /jen u některých žáků/ je do pondělka

      ŽA - str. 31, 32,  33, 34

    

M - str. 34, 35, 36, 37,

            38 - pero


PR - str. 17, 18

           

_____________________________________________________________________________

23.10. - 25.10.

ČJ - uvol. cv. str. 28, 29

    - na 24.10. donést písanku č. 1

       pís. 1 - str. 1, 2

      ŽA - str. 28 - čer. bal.

                   29 - zel. bal.

                   30 - vyhledat v básničce Oo

                   32 - celá číst


M - 33 - mod. slu.

      34 - pero, kytka


PR - 16 / 1, 2

_____________________________________________________________________________

16.10 - 20.10.

ČJ - uvol. cv. str. 23, 24, 25, 26, 27

       ŽA - str. 24, 25, 26, 27

                    vystřihnpout S, s


M - str. 28 celá

           29 celá

           30 +, -, = / psát /

            31, 32

PR - str. 15/4

______________________________________________________________________________

9.10. -13.10.

ČJ - uvol. cv. str. 16,17, 18 a19 po 2 řádcích, 20 celá

       ŽA - str. 21 celá

                    22 celá

                    23 oranž. a červ. tužka dole


M - str. 23 celá

           24 celá

           25 celá

           26 pero, kytka

           27 sluníčko

           

PR - str. 14 / 1      

______________________________________________________________________________

2.10 - 6.10.

ČJ uvol. cviky - str. 12 celá, 13 - 1. řádek, 15 celá

     ŽA - str. 18 růž. bal.

            str. 19 celá

            str. 20 celá

vystřihnout L l


M  str. 17 celá

          18 celá

          19  celá

          20 celá

    vystřihané číslice a tečky 1 - 10


PR str. 12 a,b,c

           13 / 1, 2

______________________________________________________________________________

11.9. - 15.9.

M     str. 6 hnědá kytka, žluté sluníčko

             7 celá

             8 kytka 1. sloupec, sluníčko

             9 kytka

ČJ     ŽA str. 6 celá

                   7 celá

                   8 bludiště, zajíčci - vejký obrázek

         uvol. cviky  str. 4/ celá

                                5/celá

PR    str. 4 celá

              6 celá

              8 celá
  

________________________________________________________________________________

4.9. - 8.9.

M    str. 3,4,

ČJ    povídání o cestě do školy

       uvolňovací cviky - "motání klubíčka"

PR    povídání o škole, stolování


  ____________________________________________________________________________