Zde najdete vždy na konci týdne souhrn probraného učiva v daném týdnu. Budete tak mít možnost doplnit učivo v době nemoci vašeho dítěte

_______________________________________________________________________________

24.9. - 28.9.

ČJ - 16/6, 8

       pís. 3-číslice 0-4,

              4, 5 -5 řádek


M - 5/17, 18,

      6, 7/1

      stále procvičovat počítání do 20 s přechodem přes desítku - bez prstů


Pr-


______________________________________________________________________________________________________________________________

17.9. - 21.9.

ČJ - 15/1,2

       16/4

      pís. str. 1, 2,

M - 3/9, 4/12,13, 14, 15-2 sloupečky

      Stále opakovat počítání do 20 s přechodem desítky


Pr - 5, 6

_______________________________________________________________________________

10.9. - 14.9.

ČJ - str. 7,8

            9/1,  12/11


M- 1, 2, 3/8, 10, 11


Pr - 2, 3, 1


AJ:  https://1url.cz/SMrq0


______________________________________________________________________________________________________________________________

3.9. - 7.9.

prosím, procvičujte s dětmi počítání do 20 a psaní / psacím písmem/ podpisu - jméno a příjmení

dále prosím / kdo dosud tak neučinil/ o rozdělení políček v ŽK str. 24 /podle 1. políčka/ a o vyplnění str. 3 v ŽK / celé/ 

____________________________________________________________________________